Chào mừng đến với Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Hiệp Đức trên Internet”
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Về giải cá nhân
Cuộc thi diễn ra trong 03 đợt, mỗi đợt thi có 7 giải thưởng, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích.
2. Về giải tập thể:
- Đối tượng: Xã, thị trấn
- Cơ cấu: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích.
- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải tập thể sau khi kết thúc 03 đợt thi đối với những đơn vị xã, thị trấn có số lượng công dân tham gia nhiều nhất và đạt ít nhất 01 giải trong các kỳ thi.
* Giá trị từng giải thưởng được thực hiện trong quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Lịch sử Đảng bộ huyên Hiệp Đức (1930-2015), tái bản lần thứ I, xuất bản năm 2019.
- Hiệp Đức huyện Anh hùng, xuất bản năm 2000
- Hiệp Đức - 20 năm xây dựng và phát triển, xuất bản năm 2006
- Hiệp Đức - Sự kiện và Nhân vật (tập I), xuất bản năm 2012
- Hiệp Đức- Những chiến công tiêu biểu, xuất bản năm 2009

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Nội dung:
Thi tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ huyện Hiệp Đức.
2. Đối tượng:
Là công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo đã và đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác trên địa bàn huyện.
3. Thời gian thi:
- Đợt thi thứ 1: bắt đầu từ 8h00 ngày 21/9/2020 đến 21h00 ngày 27/9/2020.
- Đợt thi thứ 2: bắt đầu từ 8h00 ngày 28/9/2020 đến 21h00 ngày 04/10/2020.
- Đợt thi thứ 3: bắt đầu từ 8h00 ngày 05/10/2020 đến 21h00 ngày 11/10/2020.