Chào mừng đến với Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII và Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải thưởng tuần (dành cho cá nhân):
BTC sẽ trao tiền thưởng cho các thí sinh có kết quả nhất, nhì, ba cho mỗi tuần thi.
- 01 giải nhất: 500.000 đồng.
- 02 giải nhì (300.000 đồng/01 giải).
- 03 giải ba (200.000 đồng/01 giải).
3. Giải thưởng chung cuộc (dành cho tập thể):
BTC sẽ trao giải nhất, nhì, ba (gồm tiền thưởng và Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam tỉnh) cho các đơn vị có số lượng và tỷ lệ thí sinh tham gia thi nhiều nhất trong tổng số 03 tuần thi.
- 01 giải nhất (cho đơn vị có số lượng thí sinh tham gia dự thi nhiều nhất): 1.500.000 đồng + Bằng khen.
- 02 giải nhì (cho 01 đơn vị có số lượng thí sinh tham gia dự thi đứng thứ 2 và 01 đơn vị có tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi xếp thứ nhất): Mỗi giải: 1.000.000 đồng + Bằng khen.
- 02 Giải ba (cho 01 đơn vị có số lượng thí sinh tham gia dự thi đứng thứ 3 và 01 đơn vị có tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi xếp thứ 2): 500.000 đồng + Bằng khen.
(Lưu ý: Tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi = Tổng số thí sinh tham gia dự thi/Tổng số hội viên, thanh niên của địa phương, đơn vị)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Đối tượng tham gia:
- Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá VII.
- Đại biểu chính thức của Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Cán bộ Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, cấp cơ sở.
- Cán bộ, hội viên, thanh niên đang công tác, học tập và sinh sống ở trong và ngoài tỉnh.
2. Nội dung:
- Văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh và Trung ương.
- Tài liệu Hỏi – Đáp Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII của Trung ương Hội LHTN Việt Nam.
- Các hoạt động trước, trong và sau Đại hội và kết quả Đại hội.
3. Thời gian thi:
- Tuần 1: Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020.
- Tuần 2: Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020.
- Tuần 3: Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020.