Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Trà My lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027
QUY ĐỊNH CHUNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm tuyên truyền Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Trà My lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 đến đông đảo đảng cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên toàn huyện. - Hưởng ứng tích cực Đợt thi đua cao điểm chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
- Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa và thu hút được sự tham gia của đảng viên trẻ và cán bộ đoàn viên thanh niên trên toàn huyện.
II. NỘI DUNG
- Tìm hiểu nội dung cốt lõi về Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Trà My lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua đó hiểu được vai trò, trách nhiệm của từng cấp bộ Đoàn, ĐVTN trong quá trình tham gia cùng các cấp các ngành, hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Trà My lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.
NỘI DUNG - HÌNH THỨC
1. Đối tượng dự thi:
- Cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn, Đoàn trường THPT, Đoàn trực thuộc.
Lưu ý:
- Thành viên Ban tổ chức không được tham gia cuộc thi.
- Các cá nhân được tham gia dự thi cả 02 đợt, mỗi đợt tham gia thi 01 lần.
- Các cá nhân tham gia dự thi phải thực hiện đầy đủ các thủ tục thi theo hướng dẫn ở từng bước.
- Lượt thi hoàn thành khi hệ thống báo về cho người dự thi là “Đã thành công”
2. Hình thức thi:
- Thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang tin điện tử của Huyện đoàn Bắc Trà My tại địa chỉ: http://tuoitrebactramy.vn (Truy cập bằng máy tính hoặc smartphone kết nối mạng).
3. Thời gian:
- Phát động cuộc thi: Ngày 3/01/2022.
- Tổng kết trao giải: Dự kiến cuối tháng 2/2023
4. Thể lệ cuộc thi:
Cuộc thi được tổ chức làm 02 đợt. Mỗi cá nhân được tham gia cả 02 đợt thi. Ở mỗi đợt thi, người dự thi phải tham gia trả lời 15 câu hỏi dạng trắc nghiệm.
- Đợt 1: từ ngày 3/01/2023 đến 17/01/2023.
- Đợt 2: từ ngày 01/2/2023 đến 17/2/2023.