Lưu ý: Tài khoản đăng ký lần đầu có thể sử dụng để đăng nhập cho 2 đợt thi
* Thời gian tổ chức các đợt thi:
- Đợt 1: bắt đầu từ 8h00 ngày 18/03/2023 đến 16h00 ngày 22/03/2023.
- Đợt 2: bắt đầu từ 8h00 ngày 26/03/2023 đến 16h00 ngày 30/03/2023.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC ĐỢT THI

@2023 Bản quyền thuộc về Đảng ủy xã Bình Đào
Hotline: 0905914411