Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh"
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Tên gọi cuộc thi: “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”.
2. Phạm vi và đối tượng dự thi
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trong và ngoài huyện.
Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Ban ra đề, Tổ giúp việc, cán bộ kỹ thuật phụ trách phần mềm thi trực tuyến thì không được tham gia dự thi.
3. Nội dung thi
a) Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và những cống hiến của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh đối với quê hương, đất nước.
b) Nội dung thi sẽ được thiết kế trong Bộ câu hỏi được Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo cụ thể trên Trang web của Cuộc thi.
4. Thời gian và quy mô cuộc thi
- Từ 20/7- 24/7/2022: Phát động cuộc thi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân trong và ngoài huyện.
- Từ 26/7 - 25/8/2022: Tổ chức cuộc thi.
- Từ 25/8- 07/9/2022: Chấm chọn, tổng kết trao giải cuộc thiTÀI LIỆU THAM KHẢO

NỘI DUNG - HÌNH THỨC
1. Cách thức đăng ký dự thi
a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://phuninh.quangnam.gov.vn hoặc http://tuoitrephuninh.net/.
b) Thiết bị dự thi: Các thiết bị điện tử có kết nối Internet.
c) Cách thức đăng ký: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi với số điện thoại của mình bao gồm: số điện thoại và điền đầy đủ các thông tin đăng ký theo mẫu yêu cầu
d) Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có nhiều tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thực hiện việc xác minh thông tin thí sinh trước khi công bố kết quả.
2. Cách thức thi
a) Thí sinh đăng nhập với tài khoản đã đăng ký và dự thi.
b) Bài thi được trình bày với 29 câu hỏi trắc nghiệm về các vấn đề liên quan đến nội dung thi và 01 câu hỏi dự đoán tổng số người tham gia dự thi.
c) Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (dưới hình thức chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án A, B, C, D).