Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Trà My lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Lưu ý:
- Để tham gia Cuộc thi, người dự thi phải hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại địa chỉ nêu trên. Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải.
- Ban Tổ chức Cuộc thi không công nhận kết quả đối với người dự thi khi không có bất kỳ thông tin nào, người đăng ký thông tin sai lệch so với thực tế hoặc người dự thi không thuộc nhóm đối tượng tham gia dự thi.
- Mỗi người chỉ được đăng ký thi một lần/01 đợt thi.