Chào mừng đến với cuộc thi trực tuyến.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Thời gian triển khai:
+ Đợt 1: Bắt đầu từ 08h00 (Thứ 2) ngày 16/9/2019, kết thúc vào 16h00 ngày 27/9/2019 và công bố kết quả vào ngày 29/9/2019.
+ Đợt 2: Bắt đầu từ 08h00 (Thứ 2) ngày 30/9/2019, kết thúc vào 16h00 ngày 11/10/2019 và công bố kết quả vào ngày 13/10/2019.
+ Đợt 3: Bắt đầu từ 08h00 (Thứ 2) ngày 14/10/2019, kết thúc vào 16h00 ngày 25/10/2019 và công bố kết quả vào ngày 27/10/2019.
+ Đợt 4: Bắt đầu từ 08h00 (Thứ 2) ngày 28/10/2019, kết thúc vào 16h00 ngày 8/11/2019 và công bố kết quả vào ngày 10/11/2019.
+ Đợt 5: Bắt đầu từ 08h00 (Thứ 2) ngày 11/11/2019, kết thúc vào 16h00 ngày 22/11/2019 và công bố kết quả vào ngày 24/11/2019.
2. Giải thưởng:
1. Giải cá nhân:
+ 01 giải nhất : 500.000 đồng
+ 01 giải nhì : 400.000 đồng
+ 02 giải ba, mỗi giải : 300.000 đồng
+ 03 giải khuyến khích, mỗi giải : 200.000 đồng
2. Giải tập thể:
+ 01 giải nhất : 1.200.000 đồng
+ 01 giải nhì : 1.000.000 đồng
+ 02 giải ba, mỗi giải : 800.000 đồng
+ 03 giải khuyến khích, mỗi giải : 500.000 đồng
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Chủ đề:
Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 - 2015.
2. Đối tượng tham gia:
Cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh Quảng Nam. Khuyến khích cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở.
3. Hình thức tổ chức cuộc thi:
- Mỗi đợt thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia dự thi theo đợt, thời gian làm bài dự thi không quá 20 phút. Trước khi nộp bài cần dự đoán số người tham gia đợt đó, nếu không kết quả sẽ không được tính.
* Lưu ý: Việc chấm chọn các bài thi đạt kết quả dựa trên các tiêu chí như: Trả lời đúng 10 câu hỏi; thời gian hoàn thành bài dự thi sớm nhất và dự đoán đúng hoặc gần đúng số lượng người tham gia của đợt thi.
- Căn cứ xếp hạng, kết thúc mỗi đợt thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả đạt giải trên các kênh thông tin của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.