QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên gọi cuộc thi: “Tìm hiểu huyện Núi Thành – 40 năm hình thành và phát triển”.
2. Phạm vi và đối tượng dự thi
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trong và ngoài huyện.
Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Ban ra đề, Tổ giúp việc, cán bộ kỹ thuật phụ trách phần mềm thi trực tuyến thì không được tham gia dự thi.
3. Nội dung thi: thi trực tuyến tìm hiểu về huyện Núi Thành - 40 năm hình thành và phát triển, giai đoạn từ 1983 đến nay.
4. Thời gian và quy mô cuộc thi
- Từ ngày 21/6-30/9/2023: Phát động cuộc thi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân trong và ngoài huyện.
- Từ 01/10 - 31/10/2023: Tổ chức cuộc thi.
- Từ 01/11- 03/12/2023: Chấm chọn, tổng kết cuộc thi.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ CÁCH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi
a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: https://nuithanh.quangnam.gov.vn/ hoặc http://tuoitrenuithanh.vn/ hoặc https://tracnghiemtructuyen.net
b) Thiết bị dự thi: Các thiết bị điện tử có kết nối Internet.
c) Cách thức đăng ký: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi và điền đầy đủ các thông tin đăng ký sau đây:
+ Tên đăng nhập(*):
+ Mật khẩu (*)
+ Họ và tên (*):
+ Địa chỉ hoặc đơn vị (*):
+ Thuộc tổ chức / địa phương (*):
+ Số điện thoại (*):
Lưu ý: Trường thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc. Thông tin phải đảm bảo chính xác để Ban Tổ chức có cơ sở xem xét trao thưởng khi đạt giải.
- Trường thông tin về “Đơn vị dự thi”: thí sinh sẽ lựa chọn đơn vị dự thi tương ứng với đơn vị của mình. Trường thông tin này là căn cứ để tổng hợp số lượng, kết quả thí sinh dự thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc huyện. Việc đăng ký này làm cơ sở để xét giải thưởng tập thể.
Nhóm đối tượng thi là thí sinh tự do (ngoài huyện) thì đăng ký dự thi theo đối tượng là: thí sinh tự do và ghi cụ thể nơi công tác/nơi cư trú.
d) Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có nhiều tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thực hiện việc xác minh thông tin thí sinh trước khi công bố kết quả.
2. Cách thức thi
a) Thí sinh truy cập vào website của cuộc thi tại địa chỉ: https://nuithanh.quangnam.gov.vn/ hoặc http://tuoitrenuithanh.vn/ hoặc https://tracnghiemtructuyen.net
b) Thí sinh đăng nhập với tài khoản đã đăng ký và dự thi.
c) Mỗi thí sinh được tham gia 01 lượt dự thi, mỗi lượt dự thi phải trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm (đúng mỗi câu được 01 điểm).
Thời gian mỗi thí sinh dự thi tối đa là 30 phút (tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc phần thi). Sau 30 phút mà thí sinh chưa hoàn thành phần thi của mình (chưa click vào NÚT BẤM “Nộp bài” để kết thúc phần thi) thì phần mềm tự động cập nhật kết quả dự thi của thí sinh đó.

PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG

1. Đối với cá nhân
Điểm cá nhân và thứ tự xếp hạng được tính như sau:
+ Thí sinh có tổng điểm trả lời câu hỏi trắc nghiệm cao nhất.
+ Thời gian hoàn thành dự thi nhanh nhất.
+ Thời điểm tham gia dự thi sớm nhất.
2) Đối với tập thể
Điểm tập thể được tính theo điểm quy đổi và dựa vào 2 tiêu chí: tổng số thí sinh đạt giải và tổng số thí sinh dự thi nhiều nhất. Điểm quy đổi như sau:
+ Số thí sinh đạt giải: địa phương, đơn vị có thí sinh đạt giải Nhất được cộng 10 điểm, đạt giải Nhì được cộng 5 điểm/giải, đạt giải Ba được cộng 3 điểm/giải và đạt giải Khuyến khích được cộng 1 điểm/giải.
+ Tổng số thí sinh dự thi: địa phương, đơn vị có số lượng thí sinh dự thi cao nhất được cộng 10 điểm, xếp thứ nhì được cộng 9 điểm, xếp thứ ba được cộng 8 điểm…, xếp thứ 10 được cộng 1 điểm và xếp thứ 11 trở đi thì không tính điểm.
Trường hợp các địa phương, đơn vị có tổng điểm quy đổi bằng nhau thì ưu tiên cho địa phương có nhiều thí sinh dự thi hơn.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân: Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền mặt. Cụ thể:
+ 01 giải nhất, trị giá 2.000.000 đồng;
+ 02 giải nhì, trị giá 1.500.000 đồng/giải;
+ 05 giải ba, trị giá 1.000.000 đồng/giải;
+ 10 giải khuyến khích, trị giá 500.000 đồng/giải.
2. Giải tập thể: Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền mặt. Cụ thể:
+ 01 giải nhất, trị giá 1.500.000 đồng;
+ 01 giải nhì, trị giá 1.000.000 đồng;
+ 02 giải ba, trị giá 700.000 đồng/giải.
Bản quyền và vận hành phần mềm cuộc thi bởi Huyện đoàn Núi Thành
Design by MrLuu - 0905914411