MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Nhằm tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đến với đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của cán bộ, hội viên nông dân trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thực hiện các phong trào nông dân.
Cuộc thi được chuẩn bị chu đáo, huy động đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia.

NỘI DUNG - HÌNH THỨC

1. Chủ đề:
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028
2. Đối tượng tham gia:
Cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.
3. Hình thức tổ chức cuộc thi:
Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên Website của Hội Nông dân tỉnh tại địa chỉ: hoinongdanqnam.org.vn.
Người tham gia phải đăng ký thành viên theo hướng dẫn rồi dự thi theo thời gian quy định của Ban tổ chức cuộc thi.
Tổ chức 3 đợt thi (10 ngày/đợt), mỗi đợt gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia dự thi của đợt thi đó.

THỜI GIAN - GIẢI THƯỞNG

1. THỜI GIAN
+ Đợt 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 01/12/2023; Kết thúc lúc 17h00 ngày 10/12/2023.
+ Đợt 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 11/12/2023; Kết thúc lúc 17h00 ngày 20/12/2023.
+ Đợt 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 21/12/2023; Kết thúc lúc 17h00 ngày 30/12/2023.
2. GIẢI THƯỞNG
Giải cá nhân: 03 giải nhất/03 đợt thi: 500.000đ/giải
Giải tập thể: 01 giải nhất: 2.000.000đ/giải
02 giải nhì: 1.000.000đ/giải
04 giải ba: 500.000đ/giải
Bản quyền và vận hành phần mềm cuộc thi thuộc về Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
Design by MrLuu - 0905914411