MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 đến với đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết của cán bộ, hội viên nông dân, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của các cấp Hội, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.
2. Yêu cầu
Cuộc thi được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả và được phổ biến rộng rãi, huy động đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân toàn huyện tham gia.

NỘI DUNG - HÌNH THỨC

1. Chủ đề:
Cuộc thi trực tuyến “Nông dân Duy Xuyên tìm hiểu Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028”
2. Đối tượng tham gia:
Cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Duy Xuyên.
3. Hình thức tổ chức cuộc thi:
- Thí sinh truy cập vào địa chỉ website: https://tracnghiemtructuyen.net/ đăng ký thành viên và đăng nhập dự thi theo hướng dẫn tại thể lệ cuộc thi của Ban Tổ chức (Thông tin hướng dẫn chi tiết sẽ hiển thị trên giao diện chính của cuộc thi)
- Tài khoản đăng ký dự thi lần đầu sẽ được sử dụng để đăng nhập cho cả 03 đợt thi. Yêu cầu thông tin cá nhân khi đăng ký phải chính xác theo CMND/CCCD để xác thực khi nhận giải. Mỗi đợt thi, một tài khoản chỉ được tham gia thi một lần. Lưu ý: Nếu thí sinh có nhiều tài khoản, trùng số CMND và trùng số điện thoại sẽ không được BTC công nhận kết quả và xếp loại.
- Mỗi đợt sẽ có 15 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm với những nội dung tại khoản 3, Mục II Kế hoạch này. Thí sinh sẽ trả lời bộ câu hỏi trong thời gian là 15 phút.

THỜI GIAN - GIẢI THƯỞNG

1. THỜI GIAN
- Đợt 1: Từ ngày 22/4/2024 đến hết ngày 28/4/2024;
- Đợt 2: Từ ngày 29/4/2024 đến hết ngày 05/5/2024;
- Đợt 3: Từ ngày 06/5/2024 đến hết ngày 12/5/2024.
2. GIẢI THƯỞNG
2.1. Đối với giải thưởng cá nhân: Được tổng kết sau 03 đợt thi, gồm 03 giải:
03 giải nhất/ 03 đợt thi: Giấy khen kèm tiền thưởng 500.000đ;
2.2. Đối với giải thưởng tập thể: Được tổng kết sau 03 đợt thi, gồm 03 giải:
- 01 giải nhất: Giấy khen kèm tiền thưởng 1.000.000đ;
- 01 giải nhì: Giấy khen kèm tiền thưởng 800.000đ;
- 01 giải ba: Giấy khen kèm tiền thưởng 600.000đ;
- 01 giải khuyến khích: Giấy khen kèm tiền thưởng 400.000đ.
Bản quyền và vận hành phần mềm cuộc thi thuộc về Hội Nông dân huyện Duy Xuyên
Design by MrLuu - 0905914411